Loading...
Top
img

Kinų rožė - vertinantiems kokybę!

img

Kinų rožė - vertinantiems kokybę!

Informacija ir kontaktai

Restoranų kontaktinė informacija

Kauno g. 15, Vilnius, tel.nr.: 852330750 , 861244011
Google žemėlapis

Susisiekite su mumis el. paštu restoranai@kinuroze.lt

Darbo laikas

I, II, III nuo 11.00 iki 22:30
IV, V nuo 11:00 iki 23:00
VI nuo 12:00 iki 23:00
VII nuo 12:00 iki 22:30

Sveikiname su Šv. Velykomis!

Sveikiname su šventėmis ir atėjusiu pavasariu!
Darbo laikas švenčių metu:
2024-03-31 nuo 13.00 iki 22.30
2024-04-01 nuo 12.00 iki 22.30

 • img

Su Moters diena!

Mielosios moterys, sveikiname su Jūsų diena! Žydėkite, švieskite ir mylėkite! 🌼

 • img

Žaliojo Drakono metai

Sveikiname su Kinų Naujaisiais Žaliojo Drakono Metais! Linkime sėkmės ir laimės!

 • img

Darbo laikas švenčių metu

 • img

Sveikiname su artėjančiomis šventėmis!

 • img

Vėlinės

Informuojame, kad lapkričio 1 d. dirbame nuo 12.00 iki 22.30, lapkričio 2 d. - nuo 12.00 iki 23.00.

 • img

Su Šv. Velykomis!

Sveikiname su artėjančiomis Šv. Velykomis!

Darbo laikas švenčių metu:
04 09 - nedirbame
04 10 - nuo 12.00 iki 22.30

Gražių, šiltų bei linksmų Velykų ir stipriausių margučių!

 • img

Su Moters diena!

Gražiausi sveikinimai šiandien skrieja Jums, mielos Moterys! Žydėkite!🌷

 • img

Lojalumo kortelės taisyklės

 1. Uždaroji akcinė bendrovė „KINO ROŽĖ“, juridinio asmens kodas 300003743, registruotos buveinės adresas Algirdo g. 51A, Vilnius (toliau – Bendrovė) Lojalumo kortelės taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai dokumentas, kuris nustato lojalumo kortelės išdavimo bei naudojimo tvarką.
 2. Lojalumo kortelė – tai Kinų Rožės restoranų tinklo lankytojams skirta kortelė, suteikianti galimybę gauti nuolaidą sąskaitai.
 3. Lojalumo kortelės suteikiamos nuolaidos nesumuojamos, t. y. vienai sąskaitai gali būti taikoma tik vienos kortelės suteikiama nuolaida.
 4. Lojalumo kortelės teikiama nuolaida gali naudotis tik jos turėtojai – asmenys, turintys Bendrovės išduotas lojalumo korteles.
 1. Lojalumo kortelė išduodama vienam lankytojui Kinų Rožės restoranų tinkluose vieno mėnesio laikotarpiu surinkus čekių už ne mažiau nei 200 (du šimtus) Eur ir tinkamai užpildžius lojalumo kortelės anketą. Lankytojas gali teikti tik tuos čekius, kurie jam buvo pateikti už asmeniškai apmokėtas sąskaitas.
 2. Įsigyti lojalumo kortelę gali fizinis asmuo, sulaukęs 18 (aštuoniolikos) metų, ir įvykdęs Taisyklių 5 punkte nurodytas sąlygas.
 3. Užpildyta lojalumo kortelės anketa pateikiama Kinų Rožės restorano darbuotojui, kuris perduoda aktyvuotą lojalumo kortelę anketą užpildžiusiam asmeniui.
 4. Lojalumo kortelės suteikiama nuolaida taikoma, kai kortelės turėtojas prašydamas pateikti sąskaitą kartu pateikia lojalumo kortelę jį aptarnaujančiam Kinų Rožės restorano padavėjui.
 1. Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:
  1. Lojalumo kortelės išdavimo ir administravimo tikslu;
  2. Tiesioginės rinkodaros tikslais.
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė gali tvarkyti šiuos duomenis: duomenų subjekto vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį lojalumo kortelės anketoje. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra Bendrovės teikiamų paslaugų sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Bendrovės.
 3. Bendrovė gali trumpąja žinute (SMS) ir el. paštu siųsti informacinio pobūdžio pranešimus, jei asmuo davė sutikimą Bendrovei naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.
 4. Tais atvejais, kai Bendrovės siunčiama informacija nebėra aktuali, asmuo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros gali bet kuriuo metu atšaukti, informuodamas apie tai el. pašto adresu: restoranai@kinuroze.lt.
 5. Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Bendrovės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
 6. Duomenų subjektas, be kita ko, turi šias teises:
  1. Gauti informaciją apie Bendrovės tvarkomus jo asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;
  2. Kreiptis į Bendrovę su prašymu pataisyti jo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju duomenų subjektas turi pateikti prašymą, kurį gavusi Bendrovė patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų. Bendrovei labai svarbu, kad jos turimi asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi;
  3. Kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, asmuo nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
  4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu ir bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.
 7. Asmuo visas savo, kaip duomenų subjekto, teises gali įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovę el. paštu restoranai@kinuroze.lt.
 8. Jūsų duomenų konfidencialumui ir saugumui užtikrinti taikome griežtas priemones, todėl Jūsų duomenis gali matyti tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems tai būtina tais tvarkymo tikslais, kuriuos aprašėme šiose Taisyklėse.
 1. Lojalumo kortelė turi būti saugoma nuo:
  1. Mechaninio poveikio aštriais ir kitais, galinčiais mechaniškai pažeisti kortelės paviršių, daiktais;
  2. Tiesioginių saulės spindulių ir temperatūros poveikio, kitų stiprių ultravioletinio ir šiluminio spinduliavimo šaltinių;
  3. Stiprių elektromagnetinių laukų poveikio (mobilusis telefonas, televizinė įranga, kompiuterių vaizduokliai, mikrobanginės krosnelės ir pan.);
  4. Agresyvios cheminių medžiagų aplinkos poveikio;
  5. Didesnių nei 6 N/cm2 deformuojančių jėgų poveikio.
 2. Lojalumo kortelė net trumpam negali būti patalpinta žemesnėje nei -35oC arba aukštesnėje nei +50oC temperatūroje. Optimalus temperatūros režimas eksploatuojant kortelę - nuo 0 C iki +25oC.
 3. Lojalumo kortelė turi būti saugoma specialiame dėkle arba piniginės skyriuose, skirtuose laikyti atsiskaitymo korteles, atskirai nuo mobiliojo telefono, raktų, žiebtuvėlių ir pan.
 4. Esant reikalui lojalumo kortelę valyti minkšta šluoste, nenaudojant skiediklių, tirpiklių, rūgščių ir t.t.
 5. Baigiamosios nuostatos:

 6. Lojalumo kortelė galioja neterminuotai nuo jos išdavimo ir aktyvavimo momento.
 7. Lojalumo kortelė yra Bendrovės nuosavybė.
 8. Lojalumo kortelė  gali būti užblokuota ir jos galiojimas sustabdytas esant šioms aplinkybėms:
  1. Nenaudojant lojalumo kortelės ilgiau nei 1 (vienus) metus;
  2. Lojalumo kortelės turėtojui pametus, sugadinus ar kitaip praradus kortelę ir pateikus prašymą ją užblokuoti;
  3. Bendrovei nusprendus panaikinti visų lojalumo kortelių galiojimą arba pakeisti visas išduotas lojalumo korteles į naujas, prieš tai užpildžius naują lojalumo kortelės anketą;
  4. Gavus prašymą nutraukti susitarimą dėl lojalumo kortelės išdavimo.
  5. Lojalumo kortelės turėtojui pametus, sugadinus ar kitaip praradus lojalumo kortelę ir pateikus prašymą išduoti naują kortelę, nauja lojalumo kortelė išduodama sumokėjus Bendrovės nustatytą mokestį.
 9. Pasibaigus lojalumo kortelės galiojimui, kortelės turėtojo asmens duomenys nuasmeninami ir perkeliami į archyvą. Galutinai duomenys bus ištrinti praėjus 10 metų nuo perkėlimo į archyvą.
 10. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra keisti šias Taisykles, sustabdyti ar nutraukti lojalumo kortelės galiojimą pateikdama pranešimą apie tai prieš 30 dienų viešai interneto svetainėje www.kinuroze.lt.

Privatumo politika

 1. Uždaroji akcinė bendrovė „KINO ROŽĖ“, juridinio asmens kodas 300003743, registruotos buveinės adresas Algirdo g. 51A, Vilnius (toliau – Bendrovė), gerbia kiekvieno savo kliento privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl parengė šias privatumo politikos taisykles, kuriomis, be kita ko, remdamasi Bendrovė tvarkys jai pateiktus asmens duomenis. Prisijungdamas ir naudodamasis www.kinuroze.lt interneto svetainės paslaugomis, joje pateikdamas savo asmens duomenis, lankytojas patvirtina, kad su šia privatumo politika susipažino, ją suprato ir su ja sutiko.
 2. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Bendrovės kaip duomenų valdytojos atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.
 3. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi interneto svetainėje www.kinuroze.lt ir Bendrovės paskyroje „Kinų rožė“ socialiniame tinkle Facebook (https://www.facebook.com/kinuroze1).
 4. Naršant Bendrovės interneto svetainėje yra renkami šie asmens duomenys: IP adresas (kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose); duomenys, kuriuos interneto svetainės lankytojas pats pateikia Bendrovei, kreipdamasis interneto svetainėje nurodytais kontaktais; socialinio tinklo Facebook naudotojų asmens duomenys, šiems asmenims kreipiantis į Bendrovę per Facebook socialinį tinklą ar aktyviai jame dalyvaujant.
 1. Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.
 2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo to, kokią informaciją pateikia svetainės lankytojas, kai lankosi svetainėje.
 3. Bendrovė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
  1. Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  2. Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.
  3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
  4. Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
  5. Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.
 4. Duomenys yra tvarkomi tik gavus duomenų subjekto sutikimą (žr. Reglamento 6 str. 1 d. a) p., http://www.privacy-regulation.eu/lt/6.htm). Sutikimą tvarkyti asmens duomenis interneto svetainės lankytojas suteikia Bendrovei į ją kreipdamasis svetainėje nurodytais kontaktais ir/arba pasirinkęs naršyklėje esančius slapukų nustatymus. Lankytojas bet kada gali atšaukti savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką svetainės administratoriui el. paštu restoranai@kinuroze.lt.
 5. Bendrovės svetainės lankytojų, socialinių tinklų, kuriuose dalyvauja Bendrovė, naudotojų, asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovėje tik šioje Politikoje išvardintais tikslais.
 6. Su asmens duomenimis gali būti atliekami tokie veiksmai kaip šių asmens duomenų saugojimas, rūšiavimas, asmens duomenų grupavimas, taisymas, trynimas ir kt.
 7. Atkreipiame dėmesį, jog visą socialiniuose tinkluose pateiktą informaciją lankytojas pateikia tiesiogiai socialinio tinklo valdytojui ir Bendrovė šių duomenų nekontroliuoja, todėl rekomenduojame susipažinti ir su atitinkamomis socialinių tinklų privatumo politikomis (Facebook privatumo politika pasiekiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation).
 8. Asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus Bendrovės interneto svetainės tvarkytoją tuo tikslu, kad būtų užtikrintas tinkamas Bendrovės interneto svetainės veikimas. Bendrovė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
 1. Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:
  1. Siekiant užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą ir pagerinti svetainės veikimą;
  2. Asmens duomenys (vardas ir el. pašto adresas, jei šią informaciją pateikia pats lankytojas, kreipdamasis į Bendrovę interneto svetainėje nurodytais kontaktais) gali būti tvarkomi atsakymo lankytojui pateikimo tikslais.
 2. Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Bendrovės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
 1. Duomenų subjektas, be kita ko, turi šias teises:
  1. Gauti informaciją apie Bendrovės tvarkomus jo asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;
  2. Kreiptis į Bendrovę su prašymu pataisyti jo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju duomenų subjektas turi pateikti prašymą, kurį gavusi Bendrovė patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų. Bendrovei labai svarbu, kad jos turimi asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi;
  3. Kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, asmuo nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
  4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu ir bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.
 2. Asmuo visas savo, kaip duomenų subjekto, teises gali įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovę el. paštu restoranai@kinuroze.lt.
 3. Šiai Politikai taikomas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisė.
 4. Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Politiką, todėl svetainės lankytojų maloniai prašome periodiškai pasitikrinti, ar nepasikeitė Politika ir susipažinti su jos pakeistomis ar naujomis nuostatomis.

Linkime malonaus naršymo mūsų internetinėje svetainėje!